DVDX 1.8

Als we het programma opstarten krijgen we een scherm met links bovenin een menu waar we op "File" klikken.
Er gaat dan een venster open waar staat "Load Language File", als we hier op klikken gaat er een venster open

waar we Kiezen voor "lang_dutch.txt".
Als we dit gedaan hebben is het programma in het Nederlands waadoor het allemaal wat duidelijker word zie (fig.1)


(Fig.1.jpg)

Nadat we een DVD schijf in de DVDspeler hebben geplaatst gaan we weer naar "File" en dit keer

klikken we op "Open IFO" waardoor er een venster open gaat met een lijstje bestanden.
Hier kiezen we niet voor het eerste bestand, maar voor het eerste VTS bestand wat meestal word

aangegeven als "VTS_01_0.IFO".
Wanneer we dit bestand hebben geselecteerd gaat er een nieuw venster open

met de "Invoer Instellingen" zie (Fig.2).


(Fig.2.jpg)

Hier zien we bij "Index" de lengte van de film staan, als die klopt met de vermelding op de hoes van de

 DVD kunnen we deze IFO file gebruiken.
Klopt dit niet dan kun je volgens de vorige volgorde te herhalen een IFO file kiezen

die wel klopt met de lengte.
Stel de rest zo in als in afbeelding 2 zodat we kunnen beginnen met de volgende stap.
Het hoofdscherm word nu zwart en we klikken op "Instellingen" en daarna op "Uitvoerinstellingen" zie (fig.3).


(fig.3.jpg)

In het vakje linksboven kiezen we voor "Video CD (MPEG1)" zodat we de film ook op onze dvd bij de

 televisie kunnen afspelen.
Waar we even op moeten letten is dat we aan de rechterkant bij "Maximaal" even op de knop "Kompleet" klikken

zodat het programma weet dat we de hele film willen rippen. 
Bij "Maximale bestandsgrootte" kunnen we nu kiezen voor een bepaalde grootte, of zelf een grootte

kiezen door "Aangepaste grootte" te kiezen.
Als we nu op "Instellingen" klikken kunnen we hier de grootte op geven die we willen.
Als het bestand te groot is voor op 1 cd (dit is te zien bij "Geschatte grootte") kunnen we het best een

grootte op geven die het bestand in twee gelijke delen verdeeld.
Vul de rest van het menu weer zo in als in afbeelding 2 en klik dan op "Toepassen" waardoor we

weer terug zijn in het hoofd scherm.
Klik nu bij "Bestand" op "Select Output" en klik op "Browse", in het volgende scherm

kunt u dan de map en de naam voor de film bepalen.
Als je dit gedaan hebt zijn we weer in het hoofdscherm waar we nu op "Encoderen" kunnen klikken,

waardoor het rippen van de DVD begint.
Als het programma klaar is, wat zo'n vier uur kan duren'dan heb je twee *.mpg bestanden

die b.v. met NERO Burning ROM als VCD op CD gebrand kunnen worden.