Pagina 2

                                                                                      

 

Zorg voor dat je met het volgende gaat beginnen dat je een back-up maakt van alles wat je e.v.t wil bewaren na het formatteren ben je alles kwijt.( brieven , foto's enz enz )

 

Om te beginnen met het maken van partities herstarten we de computer eerst weer met de diskette in het diskette station.

En kiezen als de computer weer is opgestart vanaf de diskette voor opstarten zonder cd-rom ondersteuning.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Klein beetje info!

 

Wat zijn partities eigenlijk ?

Een partitie maken is eigenlijk niets anders dan Windows laten geloven dat er meerdere harde schijven in de computer aanwezig zijn.

Je kan het zien als een taart in meerder punten te verdelen.

Er zijn verschillende partities de belangrijkste is de "Primaire partitie" dit is de eerste partitie op de harde schijf.

Een "Primaire partitie" is verplicht omdat Windows alleen kan opstarten vanaf de "Primaire partitie".

Verder kan je nog een uitgebreide partitie maken en in deze uitgebreide partitie één of meerdere logisch stations

Het voordeel van partities is dat als je ooit een probleem krijgt in Windows je niet alles kwijt bent wat je b.v van internet hebt gedownload of je brieven , foto en noem maar op mits je natuurlijk wel deze bestanden op een van je andere partities wegzet.

Als je dan ooit eens een probleem hebt hoef je alleen de C:/ schijf maar te formatteren en Windows en al je applicaties te instaleren.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Terug naar het begin van de pagina.

 

Maar weer verder met het maken van partities.

 

Als je de DOS-prompt weer hebt type je op de prompt fdisk.

bedenk van te voren hoeveel partities je wil hebben en hoeveel deel je schijf goed in ik zelf heb b.v bij de c:/ schijf gekozen voor een grote van 1500 MB (totaal 8.4 GB)

 

Als eerste krijg je nu van fdisk de vraag of dat je ondersteuning van grote schijven wilt als je harde schijf groter is dan 512 MB en je bent niet van plan om Windows NT te gaan gebruiken kies dan voor ja ( J ) en geef Enter.

 

Terug naar het begin van de pagina.

 

Voor dat je nieuwe partities kan gaan aanmaken moet je eerst de oude verwijderen dit gaat ook met fdisk.

Kies voor optie 3 "een partitie of logisch DOS-station verwijderen" en geef Enter.

 

 

Verwijder vervolgens alle partities.

Als je nog nooit eerder partities hebt gehad hoef je alleen maar in het volgende scherm de "Primaire partitie" verwijderen te geven (optie 1).

in het volgende scherm wat nu opent kies je voor het nummer van de partitie (gewoonlijk 1) en daarna moet je de volume naam opgeven van de partitie die je wilt verwijderen deze is te lezen in dit zelfde schermpje.

Nu nog één keer bevestigen met ja ( J ) en geef Enter.

fdisk geeft nu aan dat de partitie verwijderd is verlaat dit schermpje met ESC.

Terug naar het begin van de pagina.

 

Het nieuwe begin :

 

Je zit nu weer in het begin scherm van fdisk kies nu voor optie 1 "DOS-partitie of logisch station maken".

In het tweede schermpje kies je voor optie 1 Primaire partitie maken.

 

 

Nu gaat fdisk tellen om de ruimte van de harde schijf vast te stellen.

Hierna krijg je de vraag of je van de hele harde schijf één partitie wil maken en dat is nu net wat we niet willen.

Kies hier dan ook voor Nee ( N ) en bevestig met Enter.

Wacht weer tot fdisk klaar is met de controle van je HD

Geef daarna de grote in hoe groot je eerste partitie moet worden b.v 1500 MB en bevestig dit met Enter.

fdisk zal nu aangeven dat de "Primaire DOS-partitie" aangemaakt is.

Druk nu op ESC om terug te keren naar het begin scherm van fdisk.

Terug naar het begin van de pagina.

 

Een uitgebreid station maken :

 

Je bent nu terug in het begin scherm van fdisk.

Kies nu weer voor optie 1 "DOS-partitie of logisch station maken" en geef Enter.

Kies in het volgende schermpje voor optie 2 "uitgebreide DOS-partitie maken" laat fdisk even zijn werk doen en kies dan voor de totale omvang ( de rest grote van je HD ) en druk op Enter.

Laat fdisk weer even zijn werk doen en druk als de "uitgebreide DOS-partitie"is aangemaakt op ESC.

 

Logisch station maken :

 

fdisk meld nu dat er nog dat er in de "uitgebreide DOS-partitie" geen logische stations zijn aangemaakt en geeft de maximale omvang weer.

Wil je maar twee Partities dan geef je Enter wil je er meer geef dan de grote in van de tweede partitie b.v 1000 MB dit kunt u net zolang doen als er ruimte over is.

Maakt alleen niet te veel partities aan het omdat anders zo onoverzichtelijk wordt hou het b.v bij 3 of 4 partities.

Nu alle ruimte is toegewezen druk je weer op ESC om verder te gaan.

Terug naar het begin van de pagina.

 

Actieve Partitie kiezen :

 

Nu moet je alleen nog even de actieve Partitie aanmaken.

Dit is de Partitie waar Windows straks van opstart.

Kies in het eerste schermpje van fdisk voor optie 2 "actieve Partitie kiezen" en geef het nummer in van de Partitie die je actief wil maken dit is dus de C:/  schijf en kies optie 1 en bevestig met Enter.

 

Is alles gelukt :

 

Kies in het eerste schermpje van fdisk voor optie 4 "Partitie gegevens weergeven" en daarna voor ja om de logische stations in de "uitgebreide Partitie" te bekijken.

 

Klik hier om verder of terug te gaan           

Terug naar het begin van de pagina.